Zoals je merkt, kiezen we in BimSem voor een lange middagpauze. Je krijgt de tijd om rustig te eten en daarna blijft er nog voldoende tijd over om je te ontspannen. We vinden het zinvol dat je tijdens de middagpauze aan andere activiteiten kan deelnemen dan schoolwerk. Je kan kiezen uit een hele reeks van middagactiviteiten.

Na de lesdag heb je de mogelijkheid om aan de huiswerkklas deel te nemen. Je kunt dan op maandag, dinsdag en donderdag nog een uur werken en leren op school zelf. Dit gebeurt in kleine
groepen onder leiding van een leerkracht-begeleider. Hij/zij:
– controleert je agenda en zet je aan het werk;
– stimuleert je om een studieplanning te maken en zet je zo nodig op weg;
– controleert af en toe je studieschrift.

Daarnaast zijn er in de huiswerkklas ‘specialisten’ beschikbaar:
– de studiecoach voor extra training in studievaardigheden;
– de taalcoach voor het begeleiden van leerlingen met taalachterstand;
– de coach Frans of wiskunde bij wie je terecht kunt voor vragen;
– leerlingen van de reddingsbrigade (zesdejaars) voor hulp bij Frans en wiskunde.