Zoals je reeds gehoord hebt (en je ook op de foto kan zien), zijn de afbraakwerken van de oude sportinfrastructuur op BimSem volledig achter de rug. De afbraak is vrij vlot verlopen. Oktober bracht wel de nodige lawaaihinder met zich mee, niet in het minst omdat de bodemplaat een heel stuk dikker was dan aanvankelijk ingeschat.

Het verkennend archeologisch onderzoek in drie proefputten heeft enkele archeologische vondsten opgeleverd, waaronder een oude waterput. Leuk dat twee van de drie archeologen eigen oud-leerlingen waren. Omdat BimSem in de achtertuin van het Hof van Savoye (het paleis van Margareta van Oostenrijk) ligt, is er beslist de hele projectsite verder te onderzoeken. Natuurlijk brengt dat een bijkomende vertraging en kosten met zich mee. Tegelijk hopen we stiekem ook dat er een archeologisch waardevolle of interessante vondst wordt gedaan.

Tijdens het archeologisch onderzoek liggen de werken stil. De Voochtstraat blijft gedurende deze werken toegankelijk voor auto’s.