In de eerste BimSemBabbel van de 2de graad hebben de leerlingen samen met graadcoördinator mevr. De Vroey het verloop van de eerste schoolweken besproken. Op de agenda stond o.a. de verandering in het cafetariasysteem, nieuwe fietsenstallingen, de bouw van het sportcomplex en de coronamaatregelen.

De leerlingen van de 2de graad gaven aan dat de fietsenstallingen een probleem blijven. Dit is natuurlijk tijdelijk een noodoplossing om te werken met drie verschillende fietsenstallingen tot de bouw van het sportcomplex klaar is.

Ook vroegen ze naar een nieuwe inrichting van de speelplaats. Meer groen, meer banken en verschillende zones.

De leerlingen waren heel positief over het nieuwe cafetariasysteem waar zij zelf kunnen kiezen of ze soep, een broodje of een warme maaltijd willen benuttigen. Dit systeem is met de verstrengde coronamaatregelen weer tijdelijk on hold gezet. Alle leerlingen eten nu in de klas.

Een ding was heel duidelijk… iedereen is blij om terug naar school te gaan. Het contact met de leerkrachten en leerlingen was zeker een gemis tijdens de lockdown.