BimSem is dit jaar voor de derde keer is verkozen tot een van de ‘Schoonste Scholen’ van Mechelen, dankzij ons engagement om milieuvriendelijke inspanningen te leveren. Onze leerlingen en leerkrachten hebben ook dit schooljaar allerlei milieuvriendelijke initiatieven op poten gezet. Bij de basisscholen werd GVBS De WEGwijzer – School met de Bijbel verkozen.

Milieu is een thema waar we als school hard op inzetten. De werkgroep Milieuzorg Op School werkt het hele jaar door aan initiatieven onder begeleiding van mijnheer Wauters, en we hebben ook een milieuraad van leerlingen die rond het thema werkt. Verder namen onze leerlingen deel aan een quiz rond afval en klimaat, hielpen ze met opruimacties binnen en buiten de school en kregen ze een workshop “eerste hulp bij slim sorteren”. Bovendien werden blikjes, brikjes en PET-flessen dit schooljaar verboden op school. Leerlingen nemen hun eigen drankfles mee om de PMD-afvalberg te verminderen.

De Schoonste School moet kinderen al op jonge leeftijd leren om zorg te dragen voor hun leefomgeving. Op een speelse manier leren ze op school over het belang van milieu en klimaat. Ze leren afval te voorkomen, te composteren, te recycleren en materialen te hergebruiken. “Het milieubewustzijn bij deze jonge generatie is belangrijk, want het gaat over problemen met een belangrijke impact in de toekomst”, zegt schepen van onderwijs, milieu en klimaat Marina De Bi.

Onze overwinning is ook opgepikt door Het Laatste Nieuws en Gazet van Antwerpen.