BimSem is dit schooljaar de winnaar van de schoonste (secundaire) school van Mechelen. Maandag 28 mei werden de 6 propere planeten die we dit jaar verdienden officieel op onze school overhandigd. Bovendien was er ook een officieel moment met de pers en de schepen van leefmilieu… 

van de stad Mechelen waar we met enkele leerlingen aanwezig waren. De prijs hebben we verdiend door het maken van een sorteerspel, het spelen van de ‘cut the crap’ quiz, het aanbieden van afvalloze fruitabonnementen, het organiseren van een zwerfvuilactie, … . Het zijn vooral de leerlingen van sociale activiteit milieu die de nodige acties op poten hebben gezet om deze prijs te kunnen winnen.