Onze school nam deel aan de wedstrijd “Pimp je speelplaats”. Via deze wedstrijd kunnen de winnende scholen een subsidie krijgen voor groenaanleg op de speelplaats. In totaal dienden 93 scholen een dossier in. De jury koos 25 laureaten uit, waaronder BimSem. Concreet betekent dit dat de school € 4000 subsidie krijgt voor het speelplaatsproject dat voornamelijk aan plantgoed besteed moet worden. Verder krijgt de school ook een ‘coach’ toegewezen die het hele project verder zal begeleiden.

De speelplaats van BimSem moet een plaats zijn met ontelbare vele functies. Leerlingen en leerkrachten moeten deze ruimte kunnen gebruiken voor recreatie (spelen, bewegen, sporten, ervaringen opdoen …), verplaatsingen of ontmoetingen (babbelen, rondhangen …). Maar even goed moet het een plaats zijn waar je tot rust kan komen (natuurbeleving) of je kan bezinnen. De speelplaats moet bovendien een plaats zijn die toegankelijk en aantrekkelijk is voor jong en oud.

Uit bevragingen die de school de voorbije jaren hield bij leerkrachten, leerlingen en ouders bleek dat zowat iedereen vond dat onze school nood had aan meer groen. Deze doelstelling werd dan ook opgenomen in het strategisch plan van de school: “BimSem 2020”. Tijdens het schooljaar 2016-2017 startten we al met enkele kleine vergroeningsprojecten. Dit en volgend schooljaar willen we een groter stukje van de speelplaats aanpakken dat er nu wat verkommerd bij ligt.

De plek die wij zouden willen “pimpen” is de vroegere “kinderboerderij” op de speelplaats Zandpoortvest. Sinds de dieren er niet meer zijn, is deze plek een verloren hoekje geworden. Er staan twee grote bomen, waardoor het er op warme dagen heel aangenaam kan zijn. We zouden hier een leuke plek van willen maken die toegankelijk is voor de leerlingen en met ruimte voor groen, meer bepaald:

  • door aanplantingen (hagen, bodembedekkers, klimplanten, …) krijgen we meer groen op onze speelplaats.
  • door enkele banken (ronde picknicktafels?) te plaatsen maken we de plek toegankelijk voor leerlingen. Tot rust komen tijdens de pauzes of de ruimte gebruiken tijdens lesmomenten behoort dan tot de mogelijkheden.
  • door een oud krijtbord te bevestigen op de muur en door infopanelen (o.a. over composteren) omhoog te hangen willen we de ruimte optimaliseren als openluchtklas (voor bijvoorbeeld biologie, techniek, taalvakken…).
  • door de bestaande compostbak een nieuw leven te geven en er zelfs een “kruidenbak” te maken, willen we deze ruimte ook als “praktijkruimte” benutten.

Het projectidee werd uitgewerkt door de leerlingen zelf. In de vrije ruimte van het 6de jaar ASO is er een groep leerlingen die werkt rond milieuzorg op school. Zij hebben de grote lijnen van dit project uitgetekend. Ze worden bijgestaan door leerkracht Joop Wauters, die een brug vormt tussen deze leerlingen en het leerkrachtenteam. De voorstellen van de groep milieuzorg werden besproken op de “BimSemBabbels”, dat is de BimSem-versie van de leerlingenraad. Daar zullen ook oproepen gedaan worden voor de praktische uitwerking van het project. Leerlingen die mee de handen uit de mouwen willen steken, zullen daartoe de gelegenheid krijgen.

Ondertussen hebben de leerlingen dit voorjaar alvast de beukenhaag aangeplant. De andere aanplantingen en de verdere inrichting van het perceel volgen in het najaar.