Goed nieuws van het MOS-front: BimSem is met het project voor de vernieuwing/vergroening van de kinderboerderij geselecteerd als laureaat voor de actie “pimp je speelplaats 4.0”! Concreet betekent dit dat de school een subsidie krijgt om te besteden aan plantgoed. De school zal worden bijgestaan door een “coach” voor de verdere uitwerking van de plannen.
Een dikke proficiat voor onze leerkracht Joop Wauters en de leerlingen van 6ASO/sociale activiteit milieu die het dossier hebben ingediend en die voor de concrete uitvoering zullen instaan. Met deze actie zetten we een verdere stap in de vergroening van onze school. De uitvoering van ons strategisch plan 2020 krijgt meer en meer vorm.