BimSem is in volle voorbereiding om volgend jaar te starten met een CLIL-aanbod (CLIL = Content and Language Integrated Learning). Dit wil zeggen dat de leerlingen van het derde jaar volgend schooljaar kunnen kiezen om twee vakken niet langer in het Nederlands maar wel een in het Engels en een ander in het Frans te volgen. 

De andere leerjaren volgen later. Om een eerste indruk te geven van wat CLIL kan inhouden, vind je hier een beeldfragment uit Klasse. Concrete informatie over ons traject wordt jullie later nog meegedeeld.