Preventie

Beter voorkomen dan genezen. Met deze volkswijsheid in het achterhoofd zet BimSem sterk in op de preventie van problemen. Hoe doen we dat? Reeds de eerste week geven beide pedagogische adjuncten een voorstelling over de aandachtspunten van het schooljaar. Je krijgt er een opfrissing van de basisregels uit ons schoolreglement en er worden enkele actiepunten in de verf gezet. Zo werken we samen met jou aan een positief schoolklimaat.

Doorheen het jaar kan je deelnemen aan verschillende activiteiten om de verbondenheid van alle BimSemmers nog meer te bevorderen. Soms gaat het om een kleine actie op de speelplaats, een andere keer gaat het over een schoolbrede actie tegen pesten en voor samenhorigheid. Ook op klasniveau proberen we spanningen of problemen die ons gemeld worden in de kiem te smoren: een goed klasgesprek, een klasactiviteit tijdens de middag, enkele duidelijke klasafspraken… zijn vaak voldoende om de vonk uit het kruidvat te halen.

Als maatschappijgerichte school investeert BimSem ook heel wat in het zich bewust worden van de risico’s van buiten de school. In samenwerking met de ouderraad wordt er rond verkeersveiligheid gewerkt, de politie wijst je op de gevaren van drugs en met de studenten van Thomas More leren we je de basisprincipes van EHBO.

Herstel

Soms loopt het ondanks alle inspanningen mis. Dat je een keer in de fout gaat is niet erg, op voorwaarde dat je uit je fouten leert. In BimSem vinden we het belangrijk dat je na het maken van een fout de wil toont om het goed te maken. Blijven liegen, zelf geen stappen willen ondernemen, de eigen verantwoordelijkheid uit de weg gaan… dat kan niet!

In BimSem vertrekken we vanuit de visie van het herstelgericht werken. Conflicten, pesterijen, grensoverschrijdend gedrag… maken dat je relaties met je medeleerlingen, leerkrachten en school beschadigd kunnen raken. We geloven dat het in de eerste plaats belangrijk is om deze relaties terug te herstellen. Je brengt immers heel wat dagen per jaar op school door. Dat vergt een inspanning van alle partijen, ook van het slachtoffer. Makkelijk is dat niet.

Uit een enquête die we voerden bij onze nieuwe leerlingen van de tweede graad blijkt dat BimSem ervaren wordt als een school met duidelijke regels. We vinden het als school belangrijk dat we de lijnen die we uitzetten bewaken. Ga je ergens over de lijn, dan zal je daarop aangesproken worden. In de eerste plaats zien we dat coachend: een opmerking, een diepgaander gesprek, een reflectieopdracht, een eventuele nota aan de ouders. De klassenraad kan ook beslissen je een leerlingvolgkaart te geven. Er worden voor jou persoonlijk werkpunten uitgezet waaraan je bijzondere aandacht moet geven.

Blijven zich problemen stellen dan kunnen er sancties getroffen worden. Als je gedrag te wensen over laat en je de geboden coaching niet ernstig neemt, kan je een weekopvolging krijgen. Er volgt dan een wekelijkse evaluatie van je houding op school. Bij ergere of herhaalde overtredingen van het schoolreglement volgt een strafstudie of schorsing.

Bij ernstigere problemen houden we ook je ouders (en internaatsbeheerder) op de hoogte. Dit gebeurt in de eerste plaats via de schoolagenda. We verwachten van je ouders dat ze de inspanningen van de school mee ondersteunen. Gelukkig weten we dat het bij de overgrote meerderheid van onze leerlingen niet zo ver komt. We zijn er zeker van dat je de geboden kansen grijpt. BimSem wil immers graag samen met jou aan je toekomst bouwen!