In BimSem word je begeleid op je tocht naar jongvolwassenheid. Dit gebeurt in de eerste plaats door je kennis over te dragen, vaardigheden aan te leren en attitudes bij te brengen.

Deze tocht verloopt niet voor iedereen even makkelijk. Soms duiken er medische problemen op, raak je in de knoop met jezelf of loopt het thuis niet van een leien dakje. Tegelijk kan het zijn dat je op school met een medeleerling in conflict komt. Of misschien hebben je leerkrachten de indruk dat je ondanks hard werk voor de school te zwakke resultaten haalt. Ook dan staat BimSem voor je klaar en kijken we samen of we kunnen bijdragen aan een oplossing.

Klastitularis en leerkrachten

Moet het gezegd worden dat je leerkrachten, je klastitularis in het bijzonder, de eerste lijn vormen om je in je studie- en ontwikkelingsproces bij te staan. Vragen bij de leerstof, een praktisch probleem, behoefte aan een goed gesprek… deze mensen zijn blij als ze jou kunnen en mogen helpen.

Pedagogisch Adjunct(en)

Peter Jacobs (peter.jacobs@bimsem.be)
Lieve Vleeschouwers (lieve.vleeschouwers@bimsem.be)

BimSem is een leef- en leergemeenschap die zo’n 1 300 leden telt. Om dit samenleven vlot te laten verlopen zijn er afspraken nodig. De pedagogisch adjuncten helpen je om binnen de regels van het schoolreglement te blijven. Dat doen zij in de eerste plaats coachend: waar loopt het mis? Hoe komt dat? Op welke manier kunnen we dat vermijden?… Soms zullen zij ook bestraffend optreden. Natuurlijk hopen ze dat tot een minimum te beperken.

Bij de pedagogisch adjunct kan je ook terecht voor een toestemming om de school vroeger te verlaten (bv. om naar de tandarts of een begrafenis te gaan).

Tot slot helpt een van de pedagogische adjuncten, mevrouw Vleeschouwers, je bij vragen over je studiekeuze.

p1040414Leerlingencoach

Sonja Van den Abbeele (sonja.vandenabbeele@bimsem.be)

Mevrouw Van den Abbeele helpt je als het even wat moeilijker loopt: zowel op medisch als op psychosociaal vlak. Zo volgt ze leerlingen op die geconfronteerd worden met een leerstoornis en bekijkt ze of de school maatregelen kan aanbieden om hun leerproces te bevorderen. Soms liggen leerlingen met zichzelf of hun omgeving in de knoop. Sommige van die problemen kan en moet je zelf oplossen. Voor de andere problemen kan je op de hulp van de leerlingencoach rekenen. Mogelijk verwijst mevrouw Van den Abbeele je door naar de mensen van het CLB of naar een andere gespecialiseerde organisatie.

 

Groene leerkrachtimg_0304

Caroline Deswert (caroline.deswert@bimsem.be)

Zit je in de eerste graad en zou je graag advies hebben van een volwassene over een probleempje waar je mee kampt? Of heb je een vraag die je niet zomaar aan eender wie wil stellen? De groene leerkracht staat je tijdens twee middagen per week bij met raad en daad. In BimSem zeggen we duidelijk ‘NEEN’ tegen pesten. De groene leerkracht zal je helpen bij pestproblemen. Je kunt ook bij haar terecht als je je niet zo goed voelt op school of in de (klas)groep.

Externe partners

Hoewel we in de eerste plaats proberen om je binnen de school zo goed mogelijk te begeleiden, zijn er toch soms momenten dat wij buiten de schoolmuren te rade gaan om jou verder te helpen. We denken hierbij in de eerste plaats aan het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). BimSem werkt samen met CLB Het Kompas. Soms kan het zijn dat je aanspraak maakt op bijkomende ondersteuning op de klasvloer. Hiervoor doet BimSem een beroep op het Ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant. Eerste stap is hoe dan ook de aanmelding bij het CLB. Dit kan de school doen, maar ook jij of je ouders kunnen bij het CLB terecht.

PowerPointpresentatie

Aangezien onze infomomenten jammer genoeg niet konden doorgaan, vind je hieronder een PowerPointpresentatie met meer uitleg over onze leerlingenbegeleiding. Indien je meer vragen hebt, kun je deze hier stellen en dan beantwoorden we je zo spoedig mogelijk.