Op donderdag 29 april was àlles bespreekbaar voor onze derdejaars. Die dag werd er immers afgeweken van de leerplannen wiskunde, chemie of economie om stil te staan bij 3 gevoelige thema’s: gender/seksualiteit, verslaving en mentale weerbaarheid.

ta·boe (het/de; o en m; meervoud: taboes) 1iets dat niet gedaan of gezegd mag worden

We zijn er dan ook van overtuigd dat er zoveel méér te leren valt door open en respectvol met elkaar te praten. Aan inlevingsvermogen geen gebrek bij onze leerlingen! Het rode sportveld vormde het toneel voor een gezamenlijk slot: ‘over de streep’ gaf inzichten in de ervaringen van die dag en wat we hieruit kunnen meenemen naar de toekomst. BimSem is zoveel meer dan leren.