Elk jaar geven onze pedagogische adjuncten een uitgebreide uiteenzetting over de afspraken op school. Waar kan je terecht bij ziekte? Waarom zijn gsm’s niet toegelaten? … dit schooljaar focussen wij in BimSem ook op online ongewest gedrag (O.O.G.) van medeleerlingen(en). 

Online verbale agressie, ongewenst posten en delen van (naakt)foto’s en filmpjes, pestgedrag… sociale media kan soms schadelijk zijn en dat proberen wij in BimSem zo snel mogelijk aan te pakken (of nog beter: te voorkomen). 

Heb jij iets te melden over online pestgedrag? Neem een screenshot en meld het op BimsemOOG (instagram) of bimsem_oog (snapchat).