Voor BimSem is het vormen van leerlingen tot wereldburgers met een brede visie een belangrijk streefdoel. Zo organiseerden we op dinsdag 14 mei onze jaarlijkse mondiale vormingsdag voor de vierdejaars. Dit project is een belangrijke schakel in het traject rond wereldburgerschap dat we voor onze leerlingen van het eerste tot het zesde jaar hebben uitgezet.

We proberen onze leerlingen bewust te maken van de bredere gemeenschap waarin we leven en van de rol van solidaire en verantwoordelijke burger die ze later in deze gemeenschap kunnen opnemen.

De leerlingen van het vierde jaar werden o.a. ondergedompeld in de vluchtelingenproblematiek. Een hele dag lang maakten de vierdejaars kennis met culturen die normaal gezien ver van hun bed staan. Ze begonnen de dag met een (h)eerlijk ontbijt (met producten van Oxfam Wereldwinkel) en maakten daarna kennis met twee vluchtelingen, die in kleine kring hun verhaal kwamen vertellen. Hun verhaal werd nadien verder gekaderd in een nabesprekingsmoment waarin ook de reportage “De Oversteek” getoond werd. 

’s Namiddags kwamen de leerlingen via workshops in contact met verschillende aspecten van andere culturen, bvb. ritmes uit de woestijn, Arabische kalligrafie, capoeira, Afrikaanse voetbal maken, Ethiopisch koffiemoment, interactief theater en spel, Afrikaanse dans, Marokkaanse henna en theeceremonie…

Aan het einde van de schooldag zijn onze vierdejaars dan weer iets meer wereldburger dan voordien. Met het project mondiale vorming streven we immers de volgende doelstellingen na:

  • De leerlingen trekken lessen uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie.
  • Ze gaan constructief om met verschillen tussen mensen en hun levensopvattingen.
  • De leerlingen komen in contact met authentieke getuigenissen van vluchtelingen en via hen met problematische politieke en sociale situaties in het Zuiden.

Dankzij subsidies van de organisatie “Kleur Bekennen” kunnen we de kosten drukken en blijft de kostprijs van deze dag voor de leerlingen beperkt.

Het concrete programma zag er als volgt uit:

  • 8.30 uur – 9.20 uur (H))eerlijk ontbijt (met producten van Oxfam Wereldwinkel)
  • 9.20 uur – 11.15 uur getuigenissen van vluchtelingen (elke leerling luistert naar twee getuigenissen)
  • 11.15 uur – 12.05 uur Reportage “De Oversteek” (Panorama)
  • 13.20 uur – 15.00 uur workshops
  • 15.10 uur – 16.00 uur nabespreking getuigenissen en workshops
    kleine slotreceptie met Fair Trade-producten