Om de leerlingen van het zesde jaar in BimSem (Berthoutinstituut – Klein Seminarie) goed voor te bereiden op de verkiezingen van 26 mei werd er een politiek debat georganiseerd op onze school op dinsdag 30 mei. Volgende partijen waren aanwezig: CD&V, Groen, N-VA, Open VLD, PVDA, SP.A en Vlaams Belang.

Democratisch traject
Om de leerlingen van het zesde jaar goed voor te bereiden op de verkiezingen van 26 mei werd er een ‘democratisch traject’ uitgetekend in drie fasen:

 • Fase 1: tijdens de lessen geschiedenis, godsdienst en cultuurwetenschappen in humane wetenschappen kregen alle zesdejaars tijdens het tweede trimester les over de werking van de Belgische staat en over politieke ideologieën. Ze hebben ook een online poll ingevuld om aan te geven welke thema’s er volgens hen aan bod moesten komen in het debat. De drie meest gekozen thema’s (twee Vlaamse thema’s en één federaal) worden tijdens het debat behandeld. In diezelfde poll hebben de zesdejaars ook vermeld of zij een concrete vraag aan de politici wilden stellen.
 • Fase 2: op vrijdag 5 april werd met een groep leerlingen van het zesde jaar een educatief spel gespeeld, Overstemmen, waarbij zij zelf konden ondervinden hoe de besluitvorming in een parlement tot stand komt.
 • Fase 3: op 30 april is er een politiek debat voor alle leerlingen van het zesde jaar. Na het debat volgt een nabespreking per klas waarin we proberen een onderscheid te maken tussen debattechnieken en inhoudelijke argumenten. Nadien wordt er gepeild naar de kiesintenties van de leerlingen.
  Politiek debat

De volgende partijen en politici namen deel aan het debat:

 • CD&V: Wim Soons
 • Groen: Kristof Calvo
 • N-VA: Bert Wollants
 • Open VLD: Bart Somers
 • PVDA: Mie Branders
 • SP.A: Thijs Verbeurgt
 • Vlaams Belang: Hans Verrey

Roel Wauters, moderator van het debat en politiek journalist bij De Morgen, leidde elk thema kort in. Daarna volgde de openingsvraag door een leerling. De door de leerlingen gekozen thema’s waren:

Thema 1: Klimaat – startvraag van Milan Princen uit 6 Sportwetenschappen

Thema 2: Asiel en migratie (met raakpunten inburgering op Vlaams niveau) – startvraag van Ismaïl Talbi uit 6 Business Economics

Thema 3: Onderwijs 
Op het einde van het debat worden nog een 10-tal minuten voorzien waarin de leerlingen extra vragen mogen stellen. Hierop mogen de politici slechts kort antwoorden.