Op donderdag 4 oktober hebben de leerlingen van de Sociale Activiteit Reddingsbrigade (zesde jaar) tijdens het klassenuur in het eerste jaar een les gegeven over Leren Leren. Ze stelden er de studiemethode van Maes en Maes voor, maakten samen met de eerstejaars een studieplanning op voor de volgende dag en vertelden over hun eigen manier van werken. De eerstejaars luisterden aandachtig en stelden veel vragen. Ook de zesdes vonden het interessant en leerrijk om hun ervaring te delen.. We hopen dat dit de eerstejaars zal helpen om een goede eigen studiemethode te ontwikkelen. Het leverde alleszins een aantal mooie foto’s op.