Zondag 23 september werd BimSem op de hoogte gebracht van het tragische nieuws dat een van onze leerlingen, Maarten, ten gevolge van een verkeersongeval is overleden.

De hele school is diep geraakt door dit nieuws. Maarten was een opgewekte jongen die graag gezien was op school. Zowel de directie als de leerlingencoach hebben contact gehad met de familie van Maarten. Wij betuigden hen ons diepste medeleven en proberen hen waar mogelijk te ondersteunen in hun verlies. Onze gedachten gaan ook uit naar de zus van Maarten, eveneens leerling in BimSem.

Het verlies van een BimSemmer raakt de school in haar hart. De leerlingen van alle klassen zijn bij aanvang van de lesdag op de hoogte gebracht van het droevige nieuws. De leerlingen van de klas van Maarten richten de kapel vandaag in als herinneringsruimte. Vanaf dinsdag kunnen alle BimSemmers daar terecht om even stil te staan bij wat er gebeurd is. Ze kunnen er ook een woordje schrijven in het afscheidsboek van Maarten. Ook ouders zijn welkom om indien gewenst een boodschap voor de ouders en familie van Maarten neer te schrijven. Dit kan van dinsdag 25 september tot donderdag 27 september tussen 8.00 u. en 17.00 u. in de kapel.

Als school blijven wij ook de volgende dagen inzetten op een zo goed mogelijke begeleiding van onze BimSemmers. Maarten mag dan wel fysiek van ons zijn heengegaan, we dragen hem diep in ons hart.