Elk jaar organiseren we verschillende activiteiten ten voordele van het goede doel. Beter bekend als de vastenprojecten. Zo krijgen al onze leerlingen van het vierde jaar vandaag een lezing rond Senegal (Bagaya). Ontdek al onze vastenprojecten hier.
De werkgroep schoolpastoraal (WESP) heeft het programma voor de vastenactie 2017 opgesteld.

De leerlingen van het 1ste jaar steunen een project in Gambia. Kinderatelier Kuntangdafero leert kinderen om spelend te leren, te musiceren, te tekenen… Begeleid door drie jonge mensen uit het dorp kunnen kinderen hun talenten ontplooien in de Kuntangdafero.

De leerlingen van het 2de en het 3de jaar steunen een project in Haïti. De vzw FINADO organiseert vooral school- en voedingsprojecten en wil helpen bij sanitaire voorzieningen en peterschappen voor de meest extreme arme gezinnen in de afgelegen dorpen. Verder wil de vzw ook steun bieden bij het herstellen van de schade aan waterpompen en scholen na de doortocht van orkaan Matthew.

De leerlingen van het 4de en het 5de jaar steunen een project in Senegal. Dit project heeft vooral tot doel ervoor te zorgen dat de jongeren in het dorp (Bagaya) aan de slag blijven. Verder wil dit project ook helpen bij de aankoop van een ambulance, de aanleg van een marktplein, het opstarten van een installatie voor het verwerken van mango’s …

De leerlingen van het 6de jaar kiezen zelf een project.