Dinsdag 8 maart namen al onze leerlingen deel aan de sobere maaltijd. De opbrengst gaat dit jaar naar alle projecten in het Zuiden die wij steunen tijdens de vastenvoettocht. Deze dag vond plaats op 9 maart.

De sobere maaltijd kent in BimSem al een lange traditie. Vanuit de pastoraal dragende groep doen we een warme oproep aan alle collega’s om deel te nemen aan deze maaltijd. Nagenoeg alle leerlingen nemen deel en dan is het een sterk signaal wanneer ook alle leerkrachten en het schoolmedewerkers op de sobere maaltijd present zijn. De sobere maaltijd is een moment van samenhorigheid en solidariteit en wanneer jullie je met jullie aanwezigheid achter dit initiatief scharen, zal de boodschap van solidariteit met het Zuiden ook des te krachtiger overkomen bij de leerlingen.