Onze leerlingen kunnen op vrijdagmiddag deelnemen aan verschillende middagactiviteiten, waaronder de handwerkclub. De leerlingen kiezen uit vier activiteiten: haken, breien, kruisjessteek borduren of armbandjes maken met verschillende technieken. Een middag waar even niet de boeken, maar wel creativiteit en ontspanning centraal staan.

De technieken worden aangeleerd, meestal is dit nodig omdat de kinderen van vandaag dit niet meer geleerd hebben. Maar ook wie het al kan, is welkom om aan zijn eigen werk te werken.

Voor proeflapjes en kleine werkjes wordt al het materiaal gratis door de school ter beschikking gesteld. De werkjes blijven op school en worden pas mee naar huis genomen wanneer ze volledig klaar zijn. Wie een groter project wil beginnen, zoals bijvoorbeeld een sjaal voor zichzelf breien, moet zelf het materiaal gaan aankopen maar kan uiteraard bij ons terecht voor hulp en begeleiding.

Zowel jongens als meisjes zijn welkom, uit alle jaren! De handwerkclub gaat elke vrijdag door tijdens de middagpauze in het PO-lokaal.