Onder het motto “Zorg dat je gezien wordt” wil de ouderraad de zichtbaarheid van de leerlingen op weg van en naar de school verhogen. Leerlingen van het zesde jaar die de peter of meter zijn van een klas in het eerste jaar gaven op 29 oktober een les aan “hun” petekinderen over zichtbaarheid in het verkeer en veiligheid op weg van en naar school. Ze hebben dit mooi met filmpjes en gepaste materialen uitgewerkt. Op het einde van deze verkeersles kregen de leerlingen een fluo smiley en een fluo armband mee. Er werd aan de leerlingen gevraagd om de smiley aan de fiets of boekentas te bevestigen.